God sömn behövs

Hur mycket sömn vi behöver per natt går inte att säga. Även om genomsnittet ligger mellan sju och åtta timmar så finns det personer som klarar sig på fem timmar per natt medan andra behöver uppåt tio. Rent generellt behöver barn och tonåringar mycket sömn eftersom de växer och det tar mycket kraft, medan äldre människors sömnbehov minskar och kvaliteten på sömnen blir dessutom sämre med åren. Tidigare har forskarna trott att sjukdomar och psykisk ohälsa ökar risken för sömnstörningar men den senaste forskningen tyder på motsatsen. Långvariga sömnstörningar leder inte bara till trötthet och uppmärksamhets problem utan också till utbrändhet.